wrapper

Последние

Баспа БАҚ-тағы үздік материал» номинациясы бойынша 2 орын - Ғалым Омарханов «Қазақ газеттері»,  редакторы иеленді. Алматы қаласы.

Автор өз мақаласында 2030 жылға дейін тұрақты даму мақсаттарының  8-мақсаты жайлы мәселені көтерген яғни iгерілемелі, барлығын қамтитын және тұрақты экономикалық өсімге, баршаның толық және өнімді жұмыспен қамтылуына және лайықты жұмысына жәрдемдесу болып табылады. Лайықты еңбек арқылы ғана тұрақты экономикалық өсімге қол жеткізуге болатыны  және бұл төрт бағыт бойынша қалыптасатынын: еңбек саласындағы іргелі құқық, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және әлеуметтік диалог  талдап көрсеткен.

Лайықты да тиімді еңбек - economics.kazgazeta.kz

Жалдамалы жұмысшылар - economics.kazgazeta.kz

Қарапайым адамдары еңбектің…

Теnge Monitor  АА - economics.kazgazeta.kz

Мамандықтың бәрі жақсы бірақ уақыт алға жылжыған сайын мамандарды қайта оқыту мен даялауға тура келеді - economics.kazgazeta.kz


Дипломом 2 степени, памятным знаком награжден Омарханов Ғалым Орынбасарұлы, (г.Алматы), он опубликовал в газетах «Қазақ газеттері», Теnge Monitor 5 статей на тему ЦУР-2030.

Журналист своих статьях поднимает темы реализации государственных программ  по продуктивной занятости, повышения профессинализма через дополнительное образование. Одна из целей устойчивого развития (ЦУР № 8) звучит следующим образом: «Содействие  поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех». Как достигаются задачи и индикаторы этой цели, можно прочитать в следующих статьях.

Лайықты да тиімді еңбек - economics.kazgazeta.kz

Жалдамалы жұмысшылар - economics.kazgazeta.kz/?p=26613

Қарапайым адамдары еңбектің…

Теnge Monitor АА - economics.kazgazeta.kz

Мамандықтың бәрі жақсы бірақ уақыт алға жылжыған сайын мамандарды қайта оқыту мен даялауға тура келеді - economics.kazgazeta.kz

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

О Коалиции

ОЮЛ Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global» сегодня является признанным в стране общественным и экспертным институтом по «зеленой экономике», а также входит в Совет по «зелёной экономике» при Президенте Республики Казахстан

Facebook